กรอกข้อมูลพัสดุของคุณที่นี่ เข้ารับพัสดุฟรีภายใน 24 ชั่วโมง  (REGISTER YOUR PARCEL HERE AND IT WILL BE PICKED UP FREE** WITHIN 24HRS)

ส่งของสะดวก รวดเร็ว


Fastship เรามีบริการไปรับถึงที่ พร้อมส่งออกต่างประเทศทันที


เมื่อกรอกข้อมูลพัสดุเสร็จสิ้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที พัสดุของคุณก็พร้อมส่งขึ้นเครื่องได้เลยภายในคืนเดียว ไม่ต้องรอรอบการส่ง

กรอกข้อมูลนัดรับพัสดุ ให้ครบถ้วน

โปรดระบุเบอร์โทรให้ถูกต้อง
โปรดระบุเบอร์โทรให้ถูกต้อง

กรณีที่ต้องเสียภาษี (vat) หรืออากรขาเข้า ผู้รับจะต้องรับผิดชอบ ผู้ส่งและบริษัทขนส่งไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ได้

In case that taxes (vat) or import duties need to be paid this wil be the responsibility from the receiver. The sender and shipment company can't be held responsible for this.

**Free pick up for each parcel with a minimum shipping price of 2000 THB, in case the shipping price is lower than 2000 THB, a fee of 100 THB will be charged to collect your parcel.

ส่งของสะดวก รวดเร็ว


Fastship เรามีบริการไปรับถึงที่ พร้อมส่งออกต่างประเทศทันที


เมื่อกรอกข้อมูลพัสดุเสร็จสิ้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที พัสดุของคุณก็พร้อมส่งขึ้นเครื่องได้เลยภายในคืนเดียว ไม่ต้องรอรอบการส่ง

กรอกข้อมูล นัดรับพัสดุ

โปรดระบุเบอร์โทรให้ถูกต้อง
โปรดระบุเบอร์โทรให้ถูกต้อง

กรณีที่ต้องเสียภาษี (vat) หรืออากรขาเข้า ผู้รับจะต้องรับผิดชอบ ผู้ส่งและบริษัทขนส่งไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ได้

In case that taxes (vat) or import duties need to be paid this wil be the responsibility from the receiver. The sender and shipment company can't be held responsible for this.

**Free pick up for each parcel with a minimum shipping price of 2000 THB, in case the shipping price is lower than 2000 THB, a fee of 100 THB will be charged to collect your parcel.